Ph. Gianni Vitrani

Il grande Trainer Max Maestri fotografato da Gianni Vitrani